torstai 21. helmikuuta 2019

Punaisen talon takakuistin runkotyöt - helmikuu 2015


Punaisen talon takakuistin runkotyöt - helmikuu 2015


Kun punaisen talon pirtti oli saatu lämpimäksi ja tulisijoille pohjat valettua, siirryttiin Fannikkalassa taas ulkotöihin. Punaisen talon takapuolelle rakennettiin runko uudelle kuistille, joka on sisäänkäyntinä punaisen talon toiseen päätyyn tulevaan erilliseen asuntoon. Punaisessa talossa ei aiemmin ollut kuistia takapuolella. Uusi kuistin tulee talon keskiosaan vanhan (ja erillisasunnon uudenkin) keittiön kohdalle.

Punaisen talon takapuoli 5.2.2015

Punaisen talon takapuoli keväällä 2004

Punaisen talon takakuistista tulee avomallinen samoin kuin lähellä olevasta uudisosan sisäänkäynnistä. Kummankin kuistin kattoon tulee keskelle pieni päätykolmio ja poikkiharja. Punaisen talon toisella puolella olleessa puretussa lasikuistissa oli myös tällainen päätykolmio keskellä kuistia, ja sellainen tulee myös tilalle rakennettavaan punaisen talon uuteen lasikuistiin. Harmaassa talossa taas vanha kuisti oli mutterin mallinen, ja se tulee olemaan myös harmaan talon uuden kuistin malli.


Punaisen talon takakuistin runkotyöt alkamassa 9.2.2015

Kuistin katon runko hahmollaan 10.2.2015

Raakaponttia kattoon 17.2.2015

18.02.2015 kuistin kattorakenteita alhaalta päin

Kuistin räystäiden näkyviin jäävien osien laudat oli jo valmiiksi maalattu toiselta puolen talon vuorilautojen vihreällä värillä. Kun kuistin kattorakenne oli valmiina 18.2.2015, katto päällystettiin vielä alushuovalla. Tämän jälkeen Fannikkalassa työt jatkuivat ulkoseinien tuulensuojalevytyksellä.


Raakapontit valmiina 18.02.2015


Vuorilautaa kuistin päätykolmioon 19.2.2015

Alushuopa paikoillaan 19.2.2015

maanantai 18. helmikuuta 2019

Tulisijojen pohjatöitä – helmikuu 2015


Tulisijojen pohjatöitä – helmikuu 2015


Fannikkalaan tulee kaikkiaan neljä tulisijaa. Punaisen talon pirttiin tulee suuri leivinuuni-kulmatakka entisen puretun leivinuunin paikalle, keittiöön puuhella, olohuoneeseen takka ja saunaan puukiuas. Näille kaikille oli jo perustusten tekovaiheessa valettu anturat ja muurattu harkkoperustukset. Helmikuun alussa 2015 oli vuorossa betonivalut harkkoperustusten päälle, jotta päästiin muuraamaan tulisijat lattiatason korkeudelle.

Leivinuunin pohja 3.2.2015


Harkkoperustusten päälle rakennettiin puusta valumuotit. Kylmäkatkoeristeenä käytettiin Finnfoamia, jonka päälle asetettiin raudoitukset valmiiksi betonivalua varten.


Puuhellan pohja 3.2.2015

Saunan piipun pohja 4.2.2015

Saunan piipun pohja raudoitettuna

Leivinuunin pohja valuvalmiina 5.2.2015

Puuhellan pohja valuvalmiina 5.2.2015

Takan pohja valuvalmiina 5.2.2015

Valupäiväksi osui Runebergin päivä talvella 2015. Edellisenä päivänä ja yöllä oli satanut lunta, ja keli sivuteillä oli melko liukas. Liittymä Fannikkalan pihaan on keskeltä ylämäkeä, ja painavassa lastissa olleen betoniauton oli tehtävä käännös pihaan melkoisella nopeudella. Vauhdikasta hommaa!


Valupäivä 5.2.2015

Valutyöt aloitettiin suurimmasta, eli leivinuunin pohjasta. Sen jälkeen edettiin samalta puolen taloa myös keittiön puuhellan ja olohuoneen takan pohjien valuun. Saunan piipun pohjaa varten auto piti siirtää toiselle puolen taloa. Betonia kului tulisijojen valuihin yhteensä 4 m3.


Leivinuunin pohjan valu 5.2.2015

Puuhellan pohja valettuna 5.2.2015

Leivinuuni pohja oli rakennuspuhaltimella lämmitetyssä pirtissä, mutta muut valut olivat vielä kylmissä tiloissa, ja ne piti peittää ja eristää kovettumisen ajaksi. Seuraavalla viikolla työt jatkuivat ulkona punaisen talon takakuistin parissa, ja helmikuun lopulla 2015 aloitteli muurarimme leivinuunia muuraamaan.


Takan valettu pohja peitettynä 5.2.2015

Leivinuunin pohja valmiina 9.2.2015

keskiviikko 30. tammikuuta 2019

Punaisen talon pirtin välikatto – tammikuu 2015


Punaisen talon pirtin välikatto – tammikuu 2015


Kun punaisen talon pirttiin oli saatu valmiiksi alapohja, alapohjan eristys sekä väliaikainen lattia, oli välikaton vuoro. Samoin kuin punaisen talon alimmat, myös vanhat välikaton kohdalla ylhäällä olevat hirret olivat paikoin huonossa kunnossa. Luultavasti vesikaton läpi on jossain vaiheessa päässyt vettä yläpohjan eristeisiin, mikä on lahottanut sillä kohdin olevaa hirsikertaa. Entinen välipohja poistettiin jo siinä vaiheessa, kun vanhoja poistettavia rakenteita purettiin vuonna 2008.

23.1.2015 Punaisen talon pirtti – välikaton työt alkaneet

Hirren pehmennyttä huonokuntoista osaa poistettiin moottorisahan avulla. Terällä poistettiin lahoa puuainesta niin kauan, että päästiin kovaan puuhun asti. Muutamassa kohdin jouduttiin poistamaan pätkä hirttä kokonaan. 

23.1.2015 – Keittiön kulmassa lahoa hirttä poistettu

Poistettuja lahoja hirrenkappaleita ym.

26.1.2015 – pirtin keittiönpuoleinen pääty 

Huonoimmassa kunnossa olevat kohdat sijaitsivat punaisen talon lounaiskulmauksessa keittiön puoleisella seinällä ja vastapäisessä kulmauksessa entisen leivinuunin savupiipun kohdan ja ulkoseinän välissä.  Välipohjan päällä olleesta hirsikerrasta jouduttiin kuitenkin poistamaan lahoa pintakerrosta joka puolella pirttiä.

26.1.2015 – työt käynnissä leivinuunin nurkkauksessa

Lahon puuaineksen poistoa moottorisahalla

Lahoa puuta jouduttiin poistamaan lähes joka kohdassa

Kun pölyinen sahausurakka ja siivous saatiin tehtyä, päästiin tammikuun 2015 loppupäivinä aloittamaan uuden välikaton tekoa. Punainen talo on edelleen oikaisuista huolimatta jonkin verran vino, ja sen huomaa muun muassa siitä, että välikaton vanhat harmaat kannatinpalkit ovat jonkin verran vinossa uuteen suoraan välikattoon verrattuna.

27.1.2015 - Uuden välikaton rakentaminen alkaa

Välikattoon laitettiin tuulensuojapaperi, ja ruoteet naulattiin ensin pitkittäin 40 cm välein kiinni välipohjapalkkeihin, joita on 90 cm välein. Tämän jälkeen ruoteisiin naulattiin vielä 60 cm välein rimat poikittain. Poistettujen hirsien kohdalle tehtiin tarvittavat uudet rakenteet puusta.

27.1.2015 – Uusia rakenteita poistettujen hirsien kohdalla keittiön päädyssä

27.1.2015 – Välikaton tekoa

29.1.2015 – Valmiita välikattorakenteita punaisen talon pirtissä

29.1.2015 – Valmiita välikattorakenteita 

Kun punaisen talon pirtin välikattorakenteet saatiin valmiiksi, täytyi seuraavaksi rakentaa uudet seinärakenteet leivinuunin kulmaukseen. Sieltä oli aiemmin purettu koko kulmaus pois vanhan leivinuunin purkamista ja pirtin vanhan alapohjan eristemateriaalin poistamista varten. Uusi seinärakenne tehtiin puutavarasta ja tuulensuojalevystä ja eristettiin. Seinän sisäpuoli tehtiin havuvanerista. Helmikuun 4. päivänä 2015 välipohjaa eristettiin 31 m3:lla ekovillaa. Näin punaisen talon pirtti saatiin lämpöeristetyksi ja sitä voitiin alkaa lämmittää lämpöpuhaltimella leivinuunin pohjan valua ja uunin muurausta varten.

2.2.2015 – Uutta ulkoseinää leivinuunin nurkkaukseen


perjantai 18. toukokuuta 2018

Punaisen talon pirtin lattian runkotyöt – tammikuu 2015

Punaisen talon pirtin lattian runkotyöt – tammikuu 2015Vuoden 2015 alussa siirryttiin Fannikkalassa sisätöihin. Koska talven 2015 aikana olisi tarkoitus aloittaa punaisen talon pirtin leivinuunin muuraustyöt, piti pirtti saada lämpimänä pidettävään kuntoon.


Punaisen talon pirtti 7.1.2015, päätyikkuna vielä paikoillaan


Punaisen talon alimmat hirret olivat huonokuntoisia ja osa niistä poistettiin. Poistettujen hirsien alle laitettiin perustusten tekovaiheessa pystytolppia. Nyt nämä seinien alaosat rakennettiin umpeen – hirsien tilalle tehtiin puutavarasta runko, johon kiinnitettiin havuvaneria. Koska nämä rakenteet jäävät piiloon uuden lattiakorkeuden alapuolelle, ne päätettiin tehdä tähän tapaan kengittämisen sijaan.

Punaisen talon pirtin eteläpäädyssä oli ikkuna, jonka tilalle puhkaistiin kulkuväylä uuteen osaan. Pirtin koko on 8*8 m, ja lattian alle oli aiemmassa vaiheessa rakennettu kiviperustuksia lattian pitkittäisiä kannatinpalkkeja varten. Näitä pitkittäisiä kannatinvasoja on lattian alla kaksi kappaletta.


Pirtin lattian kannatinvasoja kivien päällä 7.1.2015
8.1.2015 Kulman alimpien hirsien tilalle tehtyjä rakenteita


Pitkittäisten kannatinpalkkien päälle kiinnitettiin lattiavasat poikittain 60 cm välein. Lattian keskellä käytettiin vankempia palkkeja. Lattiavasojen alareunaan kiinnitettiin alapohjaksi tuulensuojalevyä.

Poikittaisia vasoja kannatinpalkkien päällä 8.1.2015
Pirtin lattian keskelle laitettiin vankempaa tavaraa. Päätyyn on tehty entisen ikkunan kohdalle oviaukko keittiöön.

12.1.2015 Pirtin lattiaan laitetaan tuulensuojalevyä alapohjaksi

Kun alapohjan levytys oli valmis, kiinnitettiin poikittaisten lattiavasojen päälle vielä pitkittäiset lattiavasat. Uuteen osan tulevaan keittiöön johtavan oviaukon kohdalle tehtiin porras, joka tasaa punaisen talon ja uudisosan + harmaan talon lattiapintojen 40 cm korkeuseron.


14.1.2015 Lattiavasoja paikallaan pirtin kulmauksessa
15.1.2015 Keittiöön johtavan portaan paikka
16.1.2015 Leivinuunin pohja ja pirtin lattiarakenteita
Merkintä lattiarakenteisiin

Tammikuun puolivälin jälkeen tehtiin lattian runkorakenteet myös punaisen talon keskiosaan, jotta pirtin ja keskiosan välille saataisiin rakennettua seinä. Vanhan leivinuunin kohdalta pirtin kulmauksesta seinä oli aiemmin purettu pois vanhan leivinuunin purkua varten.


19.1.2015 Lattiarakenteiden tekoa punaisen talon keskiosaan


Tammikuun 19. päivänä 2015 punaisen talon pirtin lattiaan puhallettiin 13 m3 selluvillaa. Tämän jälkeen lattian päälle levitettiin vanerilevyt väliaikaiseksi lattiaksi.


Lattiavasat ja villat peitettiin vanerilla 21.1.2015

Seinää leivinuunin kulmaukseen 21.1.2015


Punaisen talon pirtti 22.1.2015

torstai 5. huhtikuuta 2018

Tukitolpat harmaan talon kulmalle - joulukuu 2014


Tukitolpat harmaan talon kulmalle - joulukuu 2014

Ennen kuin talven 2014-2015 alta päästäisiin Fannikkalassa siirtymään sisätöihin, pitäisi harmaan talon tien puoleiseen päätyyn valaa uudet kannatintolpat. Talon toinen pääty ja varsinkin sen järven puoleinen kulma oli ollut osittain ”tyhjän päällä” jo pidempään, kun vuosien saatossa perustuskivet olivat siirtyneet kalliolla pois paikoiltaan. Rakennusvaiheessa kulman alle oli laitettu puutolppa väliaikaiseksi tueksi.


Valumuottien tekoa harmaan talon kulmalle 17.12.2014

Harmaan talon päätyyn tehtiin valumuotit kahdelle betoniselle tukipylväälle, päädyn keskelle ja järven puoleiseen kulmaan. Sisäpihan puolella kallio onkin jo lähempänä, ja siellä on käytössä kiviperustus kallion päällä. Järven puolen kulmaan tulevan tolpan pituus sen sijaan on reilut kaksi metriä. 

Muotit valmiina valua varten 17.12.2014


18.12.2014 

Tolpat valettiin 17.12.2014. Niiden ympärille tehtiin pressukatos, jota lämmitettiin puhaltimen avulla, koska lämpötila oli nollan vaiheilla ja öisin hiukan pakkasen puolella. Telineet ja valumuotit purettiin pois vielä ennen joulua 22.12.2014. Näin seisoi harmaan talon kulmakin taas ryhdikkäästi ja tukevasti sijoillaan.

Telineiden ja muottien purkua 22.12.2014

Uudet tolpat valmiina 25.12.2014