torstai 11. helmikuuta 2016

Kesäkuu 2014 – uusia anturoita harmaaseen taloon ja kuisteille


Kesäkuun 2014 alussa punaiselle talolle oli rakennettu uudet perustukset ja seuraavaksi oli harmaan talon vuoro. Harmaan talon pirtin puoleinen pääty, joka on lähinnä punaista taloa, tarvitsi uuden anturan. Tien puoleinen pääty sen sijaan on kallion päällä, joten siinä osassa uutta anturaa tarvittiin vain talon ”ilmassa olevan kulman” uusia kannatintolppia varten. Samassa valussa tehtiin anturat myös sekä punaisen että harmaan talon kuisteja varten.

09.06.2014 Harmaan talon anturan muotteja
Loppuvuodesta 2013 harmaan talon pirtin pääty oli nostettu hirsipinkkojen päälle, kun pirtistä ja seinien alta oli kaivettu savimaat pois. Kesäkuussa 2014 pirtin ulkoseinien alle tehtiin muotit uusia anturoita varten. Päädyssä tehtiin muotti leveämpänä keittiön puuhellaa varten.

09.06.2014 Harmaan talon anturan muotteja, edessä puuhellan tuleva paikka
Pirtissä taas tehtiin valumuotit myös tulevaa takkaa varten. Siellä tehtiin muotit myös kahdelle anturalle pirtin keskilattian kannatusta varten.  

Harmaan talon pirtin anturoiden muotteja 09.06.2014
Sekä punaisesta että harmaasta talosta oli aiemmin purettu pois huonokuntoiset kuistit, mutta ne on tarkoitus rakentaa uudelleen entisille sijoilleen. Tässä valussa tehtiin muotti harmaan talon mutterikuistia varten.

Harmaan talon mutterikuistin anturan muotti 11.06.2014
Entisten kuistien lisäksi taloon tulee myös uusi kuisti punaisen talon takapuolelle. Tältä kuistilta tulee sisäänkäynti punaisen talon päädyn erilliseen asuntoon. Sisäpihalla punaisen talon kuistin jatkeeksi tulee myös uusi ”pääkuistia” kapeampi  osuus, joka yhdistää punaisen ja harmaan talon kulmistaan ja toimii talon pääsisäänkäyntinä. Myös tälle uudelle kuistiosuudelle tehtiin anturamuotit.

11.06.2014 Antura punaisen talon eteen tulevalle uudelle kuistin osalle, joka yhdistää talot

Harmaan talon tien puoleinen pääty on kalliolla ja talon toinen kulma on ollut välillä ilmassa, kun entiset perustuskivet ovat romahtaneet sen alta.  Uusille lopullisille tolpille valettiin kunnollinen antura kallion kupeeseen.

11.06.2014 Harmaan talon tienpuoleisen kulman tukitolpille antura

Työmaan neljäs valupäivä oli torstai 12.6.2014. Silloin valettiin anturoihin kaikkiaan 13 m3 betonia. Seuraavissa kuvissa perjantaina 13.6.2014 anturoiden muotit on jo purettu pois.

13.6.2014 Antura valettuna – harmaan talon pääty ja punaisen talon eteen tuleva kuisti

13.06.2014 Harmaan talon mutterikuistin antura valettuna

13.6.2014 Myös punaisen talon takapuolen kuistille valettiin antura tässä vaiheessa

18.06.2014 Harmaan talon päätyantura valettuna

18.06.2014 Harmaan talon pirtin anturat valettuna

Juhannusviikolla oli vuorossa harmaan talon oikaisu ja hirsipinkkojen siirtäminen uuden anturan päälle.

18.06.2014 Harmaan talon oikaisua ja puupinkkojen siirtoa uuden anturan päälle

Vielä ennen juhannusta saataisiin myös työmaan ensimmäiset uudet kattotuolit punaisen talon katolle, siitä lisää sitten seuraavassa tekstissä. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti