perjantai 18. toukokuuta 2018

Punaisen talon pirtin lattian runkotyöt – tammikuu 2015

Punaisen talon pirtin lattian runkotyöt – tammikuu 2015Vuoden 2015 alussa siirryttiin Fannikkalassa sisätöihin. Koska talven 2015 aikana olisi tarkoitus aloittaa punaisen talon pirtin leivinuunin muuraustyöt, piti pirtti saada lämpimänä pidettävään kuntoon.


Punaisen talon pirtti 7.1.2015, päätyikkuna vielä paikoillaan


Punaisen talon alimmat hirret olivat huonokuntoisia ja osa niistä poistettiin. Poistettujen hirsien alle laitettiin perustusten tekovaiheessa pystytolppia. Nyt nämä seinien alaosat rakennettiin umpeen – hirsien tilalle tehtiin puutavarasta runko, johon kiinnitettiin havuvaneria. Koska nämä rakenteet jäävät piiloon uuden lattiakorkeuden alapuolelle, ne päätettiin tehdä tähän tapaan kengittämisen sijaan.

Punaisen talon pirtin eteläpäädyssä oli ikkuna, jonka tilalle puhkaistiin kulkuväylä uuteen osaan. Pirtin koko on 8*8 m, ja lattian alle oli aiemmassa vaiheessa rakennettu kiviperustuksia lattian pitkittäisiä kannatinpalkkeja varten. Näitä pitkittäisiä kannatinvasoja on lattian alla kaksi kappaletta.


Pirtin lattian kannatinvasoja kivien päällä 7.1.2015
8.1.2015 Kulman alimpien hirsien tilalle tehtyjä rakenteita


Pitkittäisten kannatinpalkkien päälle kiinnitettiin lattiavasat poikittain 60 cm välein. Lattian keskellä käytettiin vankempia palkkeja. Lattiavasojen alareunaan kiinnitettiin alapohjaksi tuulensuojalevyä.

Poikittaisia vasoja kannatinpalkkien päällä 8.1.2015
Pirtin lattian keskelle laitettiin vankempaa tavaraa. Päätyyn on tehty entisen ikkunan kohdalle oviaukko keittiöön.

12.1.2015 Pirtin lattiaan laitetaan tuulensuojalevyä alapohjaksi

Kun alapohjan levytys oli valmis, kiinnitettiin poikittaisten lattiavasojen päälle vielä pitkittäiset lattiavasat. Uuteen osan tulevaan keittiöön johtavan oviaukon kohdalle tehtiin porras, joka tasaa punaisen talon ja uudisosan + harmaan talon lattiapintojen 40 cm korkeuseron.


14.1.2015 Lattiavasoja paikallaan pirtin kulmauksessa
15.1.2015 Keittiöön johtavan portaan paikka
16.1.2015 Leivinuunin pohja ja pirtin lattiarakenteita
Merkintä lattiarakenteisiin

Tammikuun puolivälin jälkeen tehtiin lattian runkorakenteet myös punaisen talon keskiosaan, jotta pirtin ja keskiosan välille saataisiin rakennettua seinä. Vanhan leivinuunin kohdalta pirtin kulmauksesta seinä oli aiemmin purettu pois vanhan leivinuunin purkua varten.


19.1.2015 Lattiarakenteiden tekoa punaisen talon keskiosaan


Tammikuun 19. päivänä 2015 punaisen talon pirtin lattiaan puhallettiin 13 m3 selluvillaa. Tämän jälkeen lattian päälle levitettiin vanerilevyt väliaikaiseksi lattiaksi.


Lattiavasat ja villat peitettiin vanerilla 21.1.2015

Seinää leivinuunin kulmaukseen 21.1.2015


Punaisen talon pirtti 22.1.2015

torstai 5. huhtikuuta 2018

Tukitolpat harmaan talon kulmalle - joulukuu 2014


Tukitolpat harmaan talon kulmalle - joulukuu 2014

Ennen kuin talven 2014-2015 alta päästäisiin Fannikkalassa siirtymään sisätöihin, pitäisi harmaan talon tien puoleiseen päätyyn valaa uudet kannatintolpat. Talon toinen pääty ja varsinkin sen järven puoleinen kulma oli ollut osittain ”tyhjän päällä” jo pidempään, kun vuosien saatossa perustuskivet olivat siirtyneet kalliolla pois paikoiltaan. Rakennusvaiheessa kulman alle oli laitettu puutolppa väliaikaiseksi tueksi.


Valumuottien tekoa harmaan talon kulmalle 17.12.2014

Harmaan talon päätyyn tehtiin valumuotit kahdelle betoniselle tukipylväälle, päädyn keskelle ja järven puoleiseen kulmaan. Sisäpihan puolella kallio onkin jo lähempänä, ja siellä on käytössä kiviperustus kallion päällä. Järven puolen kulmaan tulevan tolpan pituus sen sijaan on reilut kaksi metriä. 

Muotit valmiina valua varten 17.12.2014


18.12.2014 

Tolpat valettiin 17.12.2014. Niiden ympärille tehtiin pressukatos, jota lämmitettiin puhaltimen avulla, koska lämpötila oli nollan vaiheilla ja öisin hiukan pakkasen puolella. Telineet ja valumuotit purettiin pois vielä ennen joulua 22.12.2014. Näin seisoi harmaan talon kulmakin taas ryhdikkäästi ja tukevasti sijoillaan.

Telineiden ja muottien purkua 22.12.2014

Uudet tolpat valmiina 25.12.2014

perjantai 9. helmikuuta 2018

Kuistien ja terassien sokkelien muuraus - joulukuu 2014


Kuistien ja terassien sokkelien muuraus - joulukuu 2014


Joulukuun 2014 alussa oli uudisosa saatu katettua, ja ennen talven tuloa muurattiin vielä harkoista perustukset kuisteille ja terasseille. Sekä punaisessa että harmaassa talossa oli alun perin kuisti sisäpihan puolella, punaisessa talossa suorakaiteen ja harmaassa mutterin muotoinen. Nämä vanhat huonokuntoiset kuistit purettiin ja niiden tilalle rakennettaisiin uudet. Lisäksi punaiseen taloon tehtäisiin uusi avokuisti takapihan puolelle ja uudisosaan katettu terassi saunan ja keittiön kulmaukseen. Ensin muurattiin harkkoperustukset saunan ja keittiön terassille.


Saunan ja keittiön terassin perustukset muurattu 5.12.2014


Seuraavaksi tehtiin perustukset punaisen talon takapihan uudelle kuistille. Punaisen talon toiseen päätyyn tulee erillinen huoneisto, johon tulee sisäänkäynti tämän uuden avokuistin kautta takapihan puolelta.


Punaisen talon takapihan kuistin perustukset 8.12.2014

Punaisen talon sisäpihan puoleinen kuisti muuttuu niin, että varsinaisen kuistin kohdalta ei enää tule lainkaan sisäänkäyntiä, vaan koko talon pääsisäänkäynti tulee uuden kapeamman kuistin osalle, joka jatkuu punaisen talon kuistista talojen nurkkaukseen asti.


Punaisen talon sisäpihan kuistin perustusten muuraus alkamassa 8.12.2014

9.12.2014 Punaisen talon kuistin ja uuden sisäänkäyntikuistin perustusten muurausta 


Harmaan talon mutterikuistiin tulee sisäänkäynti kuten ennenkin, mutta olemme nimenneet sen ”kinkerisisäänkäynniksi”,  koska se tulee tuskin olemaan kovin ahkerassa käytössä.


Harmaan talon mutterikuistin antura 9.12.2014

Mutterikuistin perustukset 16.12.2014


Kun kuistien perustukset oli saatu muurattua, pihaan levitettiin 16mm mursketta ja sitä tiivistettiin. Ennen talven sisätöihin siirtymistä olisi vielä yksi valutyö tehtävänä; uudet kannatintolpat harmaan talon kallion päällä olevalle kulmalle.


Takapiha 16.12.2014

torstai 1. helmikuuta 2018

Uudisosan katto valmiina marras-joulukuu 2014


Uudisosan katto valmiina marras-joulukuu 2014


Keskiosan kattoristikoiden asennuksen jälkeen seuraavaksi tehtiin jiirit kattojen yhtymäkohtiin neljässä kohdassa. Työ aloitettiin punaisen talon puolelta. Kun punaisen talon harjaa oli jatkettu uusiin kattoristikoihin asti, jatkettiin työtä sisäpihan puolella uudisosaa. Kattoristikoiden päälle naulattiin raakapontti ja sen päälle alushuopa, kuten jo aiemmin valmistuneissa katoissakin.14.11.2014 Takapihan puoli – punaisen talon ja uudisosan katon yhdistäminen

15.11.2014 Uutta kattoa uudisosaan sisäpihan puolelle

15.11.2014 Uutta kattoa sisäpihan puolelle

Seuraavaksi tehtiin jiirit järven puoleisen uudisosan päädyn ja poikkiharjan yhtymäkohtiin. Marraskuun 20. päivän paikkeilla saatiin jälleen hiukan lunta, ja kattoristikoiden päälle tarvittiin pressuja.


18.11.2014 Kattoa järven puolelle

18.11.2014 Takapihan puoli

20.11.2014 Takapihan puoli valmistuu

21.11.2014 Talo kuivurilta päin

26.11.2014 Sisäpihan puoli

26.11.2014 Katto valmiina takapihan puolelta

26.11.2014 Uudisosa kuivurin suunnalta

Joulukuun alkupäivinä 2014 koko uudisosa oli saatu katettua pohjahuovalle ja talo talvelta suojaan. Harmaan talon vanha katto purettaisiin myöhemmässä vaiheessa, ja sitä myös korotettaisiin hieman. Ennen talven 2014-2015 tuloa olisi vielä tarkoitus muurata perustuksia kuisteille sekä tukitolpat harmaan talon kalliolla olevalle päädylle.

14.12.2014 Uudiosan katot valmiina

keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Kattoristikoiden asennus uudisosaan 13.11.2014

Kattoristikoiden asennus uudisosaan 13.11.2014


Marraskuun puolivälissä 2014 rakennuksen ulkonäkö muuttui kerralla paljon, kun uudisosaan ja harmaan talon pirtin kohdalle saatiin kattotuolit paikalleen. Uudisosan itäpäädyssä katto oli tehty jo aiemmin valmiiksi pohjahuovalle asti.


Talon katto on ylhäältä katsoen ristinmuotoinen, vaikka ristin ”sakarat” ovatkin erimittaisia ja myös osittain erikorkuisia. Korkein osa katosta on uudisosan keskikohta, jonka pääty on järvelle päin sekä harmaan talon pirtin osuus, siis juuri se kohta, johon kattotuoleja nyt asennettiin. ”Sakaroiden päät” ovat harjakorkeudeltaan matalampia. 

Talo järven ja rannan suunnasta 13.11.2014

Sisäpihan puoli

Toisen kerroksen keskikohta, taustalla harmaan talon matalammaksi jäävä pääty

Uudisosan keskikohta itäpäädyn suuntaan
Kattoristikoita asennettiin paikoilleen 13.11.2014 kaikkiaan 27 kpl.  Suurin määrä, 20 kpl, asennettiin harmaan talon harjan suuntaisesti ja 7 kpl järven puoleiseen päätyyn. Samalla nostettiin yläkertaan myös kolme pakettia gyprocia valmiiksi joskus myöhemmin tapahtuvaa seinien levytystä varten.

Samalla yläkertaan nostettiin jo kipsievyjä seiniä varten

Järven puoleisen päädyn kattoristikot yhdistettiin poikittaisiin kattoristikoihin jatkamalla järven puoleisen päädyn harjaa poikkipäin olevaan harjaan asti.  Jiirejä tähän kattoratkaisuun tulee paljon, ja niiden teko onkin seuraavana vuorossa ennen kattojen tekoa.

Keskiosan erisuuntaisten harjojen yhdistämiskohta

Keskiosa yhdistyy punaiseen taloon

Keskiosan, punaisen talon ja uuden itäpäädyn kulmaus

Talo kuivurin suunnasta 14.11.2014

torstai 9. marraskuuta 2017

Runko harmaan talon toiseen kerrokseen – marraskuun puoliväli 2014

Runko harmaan talon toiseen kerrokseen – marraskuun puoliväli 2014


Marraskuun puolivälin tienoilla 2014 oli harmaan talon uudisosan puoleiseen päähän, eli vanhan pirtin kohdalle, saatu uudet välipohjan palkit paikoilleen, ja oli toisen kerroksen runkotöiden vuoro.

Vanhan pirtin eli tulevan olohuoneen päälle tulee järven puolelle vanhempien makuuhuone, ja sisäpihan puolelle vaate/pukeutumishuone ja wc-tilat. 

10.11.2014 Vanhempien makuuhuoneen runkotyöt alkaneet
Makuuhuoneen ikkunoista ja parvekkeelta on näkymä Kylänlahden pohjukkaan, siellä kulkevalle kylätielle sekä läheisille pelloille. Ilmansuunta on etelään. Makuuhuoneesta tulee myös käynti ruokailutilan päälle rakennettavalle parvekkeelle.

10.11.2014 Vanhempien makuuhuone – toinen ikkuna ja ovi parvekkeelle hahmottumassa
Vanhempien makuuhuoneen toisesta ikkunasta näkyy vapaa-ajan asuntona toimiva torppa

Tässä vaiheessa harmaan talon toinen pääty jää vielä entiselleen vanhan peltikaton alle.  Siitä on tarkoitus myöhemmin purkaa vanha katto pois ja korottaa kattoa hieman. Sisäpihan puoleisiin huoneisiin tulee myös rakennuksen ulkoasun vuoksi samankokoiset ikkunat kuin harmaan talon julkisivuissa muuallakin on.

11.11.2014 Sisäpihan puolen runkoa
11.11.2014 Väliaikainen taso portaikon kohdalla
Uudisosaan tulevan portaikon kohdalle tehtiin väliaikainen taso, jotta punaisen talon päätyyn hirsiseinän päälle saatiin rakennettua runkotolpat kattoristikoita varten, jotka nostettaisiin paikoilleen 13.11.2014.

11.11.2014 Uudisosan toisen kerroksen ja punaisen talon yhdistävän rungon tekoa

12.11.2014 Harmaan talon toinen kerros sisäpihan puolelta