keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Perustukset harmaan talon pirtin lattialle ja ruokailutilalle - loka-marraskuun vaihde 2014

Perustukset harmaan talon pirtin lattialle ja ruokailutilalle - loka-marraskuun vaihde 2014Loka-marraskuun vaihteessa 2014 aloitettiin harmaan talon uuden lattian teko.  Pirttiin oli aiemmin valettu anturoita myös lattian keskelle, ja niiden päälle muurattiin nyt harkoista tuet uuden lattian runkoa varten. Myös tulisijoille muurattiin pohjat; pirttiin eli tulevaan olohuoneeseen takalle ja keittiöön puuhellalle. Takka tulee pirttiin samaan kohtaan, missä tulisija on aiemminkin sijainnut. Seinässä näkyykin vanhan piipun kohta selvästi.

29.10.2014 – perustusten teko takalle ja olohuoneen lattian keskiosaan

30.10.2014  Kaivurilla mursketta pirttiin

30.10.2014 Puuhellan perustukset keittiön puolella


Olohuoneen lattian ja takan perustukset

Uudelle ruokalutilalle muurattin myös perustukset tässä vaiheessa. Lasikuistimainen ruokailutila yhdistyy sekä olohuoneeseen eli harmaan talon pirttiin, että uudisosan keittiötilaan.

Ruokailutilan perustusten muurausta 31.10.2014

Ruokailutilan perustukset 3.11.2014

Kun harkkoperustukset olivat valmiina, aloitettiin lattian rungon teko olohuoneeseen. Se tehtiin jykevistä lankuista, ensin harkkojen päälle pitkittäin ja sitten toiseen suuntaan poikittain. Seuraavaksi käytäisiinkin sitten harmaan talon katon kimppuun, ja pirttiin jää vanhasta jäljelle vain hirsirunko.


Olohuoneen lattian runkoa 3.11.2014

3.11.2014 Näkymä olohuoneesta ruokailutilaan


torstai 11. toukokuuta 2017

Uudisosan keskikohdan toisen kerroksen runkotyöt – lokakuun loppu 2014

Uudisosan keskikohdan toisen kerroksen runkotyöt – lokakuun loppu 2014Uudisosan keskikohdan avara keittiötila yhdistää toisiinsa molemmat vanhat talot. Lokakuun lopulla 2014 päästiin töissä siihen vaiheeseen, että harmaan talon päätyä alettiin yhdistää uudisosaan. Pelkän uuden rakennuksen osalla olevat välipohjapalkit oli jo asetettu paikoilleen aiemmin, ja nyt kun harmaa talokin lepäsi jo lopullisilla sijoillaan, voitiin kertopuupalkkeja alkaa yhdistää sen päätyseinään. 

20.10.2014 Uudisosan keittiön runko ja välipohjan palkit

21.10.2014 Välipohjan palkkeja alettiin kiinnittää harmaan talon päätyyn

22.10.2014 – Välipohjan palkkeja yhdistetty vanhaan päätyyn
Kun välipohjapalkit oli saatu paikoilleen, aloitettiin toisen kerroksen rungon tekeminen uudisosan järven puoleiseen päätyyn. Yläkerran päätyyn tulee kaksi makuuhuonetta, joista molemmista on näkymät järvelle päin.

22.10.2014 – Toisen kerroksen keskiosan runkoa aloitettu

23.10.2014 Keskiosan toisen kerroksen runkoa

Harmaan talon katto tullaan seuraavassa vaiheessa purkamaan pois, ja sitä korotetaan pirtin yläpuolelta makuuhuonetta varten. Myös pirtin päällä olevat vanhat osittain lahonneet välipohjapalkit tullaan vaihtamaan uusiin.

23.10.2014 Välipohjan palkit yhdistetty harmaan talon päätyyn

23.10.2014 – Uusien välipohjan palkkien päät harmaan talon pirtistä katsottuna

Toisen kerroksen makuuhuoneen maisemat 23.10.2014

23.10.2014 Keskiosa  uudisosan itäpäädyn katolta kuvattuna

Lokakuun loppupäivinä 2014 alkoi järvelle päin näkyvä uusi pääty hahmottua. Katto tälle osalle tehdään, kun tämä toinenkin kerros saadaan ensin liitettyä vanhoihin rakennuksiin.

Uudisosa kylätieltä rannan suunnasta kuvattuna 24.10.2014

24.10.2014 Uudisosan toinen kerros ja harmaan talon pääty

27.10.2014 Pellon puoleinen pääty alkaa hahmottua

Vanhaa ja uutta keittiössä 27.10.2014

torstai 27. huhtikuuta 2017

Harmaan talon perustustöitä ja pikkuaitan maalaus – lokakuu 2014


Harmaan talon perustustöitä ja pikkuaitan maalaus – lokakuu 2014


Ennen kuin uutta osaa voitiin alkaa yhdistää harmaaseen taloon, piti harmaan talon runko siirtää hirsipinkoilta lopullisten perustuskivien päälle. Lokakuun alussa 2014 aseteltiin anturan päälle paikalleen perustuskivet ja tarpeelliset lisäpalikat, jotta runko saatiin mahdollisimman suoraksi.


Syysloman 2014 aikana pikkuaitta sai punamultamaalin seiniinsä. Lokakuun lopulla 2014 oltiin valmiina harmaan talon ja uudisosan runkojen yhdistämiseen.

06.10.2014  Kaivuri pirtissä
  
Harmaan talon runko hirsipinkoilta perustuskivien päälle

Harmaan talon pirtti ja uuden osan keittiön kulmaus

20.10.2014  Pikkuaitta maalattu

Pikkuaitan pääty 20.10.2014


tiistai 4. huhtikuuta 2017

Uudisosan itäpäädyn toisen kerroksen runkotyöt – syyskuun loppupuoli 2014


Syyskuun puolivälissä 2014 siirryttiin uudisosassa tekemään toisen kerroksen runkotöitä. Ne aloitettiin pienemmästä itäisestä päädystä, joka on kokonaan vanhoista rakennuksista irrallinen uudisrakennuksen osa. Ensin kuitenkin tehtiin tähän pienempään päätyyn rajoittuvan keskiosan päätyseinän runko valmiiksi, jotta päädyn katto voitaisiin sen valmistuessa yhdistää keskiosaan.


16.9.2014 – ensimmäiset uudisosan yläkerran runkotolpat pystyssä

Päädyn runkotyöt aloitettiin talon takapuolelta, ja sen jälkeen tehtiin järvenpuoleisen seinän runko valmiiksi.

17.9.2014 – uudisosan itäpääty takapihan puolelta katsottuna

18.9.2014 – uudisosan itäpääty 18.9.2014
Ennen päädyn kattotöiden aloittamista tehtiin valmiiksi talon takapuolelle työvaatehuoneen ja sisäänkäynnin seinien runko sekä katto arkisäänkäynnin kuistille.

23.9.2014 – takasisäänkäynnin katon rakennus alkamassa

Takasisäänkäynti 24.09.2014

Takasisäänkäynnin kattoon tehtiin myös pieni poikkiharja tulevan oven kohdalle. Samanlainen oli aikanaan ollut punaisen talon kuistissa talon toisella puolen. Myös punaiseen taloon tehtäviin kahteen kuistiin tulee aikanaan samanlainen koristeharja.  Kun tämä matalampi katon osa oli saatu valmiiksi ja katettua pohjahuovalla, siirryttiin päädyn katon rakentamiseen. Päätyseinän runko edistyi samaan aikaan, ja parin päivän kuluttua oli toinen puoli päädyn kattorakenteista valmiina ja katettu pohjahuovalla.

25.9.2014 – itäpäädyn katon runko tekeillä
Itäpäädyn katon toinen puoli melkein valmis 26.9.2014

Syyskuun viimeisellä viikolla 2014 siirryttiin tekemään kattotöitä järven puolelle päätyä. Siellä kattoon tehtiin myös lapenosto ikkunaa varten. Lokakuun alkupäivinä olivat itäpäädyn runko ja katto kokonaan valmiina. Seuraavaksi käytäisiin harmaan talon kimppuun. Se pitäisi saada myös pirtin kohdalta hirsipinkoilta lopullisille perustuskivilleen ennen kuin uudisosan runkoa voitaisiin jatkaa ja uudisosaa ja harmaata taloa yhdistää toisiinsa.

29.09.2014 – uudisosan itäpäädyn katon toinen puoli työn alla
06.10.2014 – uudisosan itäpäädyn katto valmistiistai 29. marraskuuta 2016

Uudisosan ensimmäisen kerroksen runkotöitä - syyskuun alkupuoli 2014


Syyskuun 2014 alkupäivinä oli uudisosaan muurattu perustukset. Runkotöitä päästiin aloittamaan 4.9.2014, jolloin perustuksiin kiinnitettiin ensimmäiset alajuoksut. Fannikkalan pihapiirin ulkonäkö alkaisi nyt muuttua kovasti entiseen nähden, kun uudisosan runko alkaisi nousta. Sisäpihan suunnasta muutos ei tule olemaan kovin iso, mutta julkisivu järvelle päin muuttuu selkeämmin pääjulkisivuksi uuden päädyn myötä.Uuden osan runkotyöt alkamassa 4.9.2014Näkymä kylätieltä Fannikkalaan 7.9.2014 ennen uudisosan runkotöiden alkua

Ensimmäiset runkotolpat pystytettiin työvaatehuoneen ja teknisen tilan kohdalle uuteen pohjoispäätyyn 8.9.2014. Siitä työ eteni ulkoseinää pitkin saunatilojen ja kodinhoitohuoneen kohdalta keittiöön päin.


Ensimmäiset runkotolpat pystyssä 8.9.2014

Illalla 8.9.2014 oli runkotolppia pystyssä keittiöön asti

09.09.2014 julkisivu rannan suunnasta
Nurkkakohdat jäykistettiin vanerilla ja ikkuna-aukkojen myötä julkisivu alkoi hahmottua. Tässä vaiheessa tehtiin runkoa keittiön harmaan talon puoleiseen kulmaan asti. Ruokailutilaan tehtäisiin perustukset ja runko myöhemmin, kun harmaan talon perustustyöt saataisiin valmiiksi.

10.9.2014 Keittiön ikkuna-aukot hahmollaan
Kun uudisosan ulkoseinien runko oli pystyssä, siirryttiin väliseinien runkojen pystytykseen ja sen jälkeen alapohjiin. Kun väliseiniä alkoi nousta, hahmotti huoneiden koon ja kulkuväylät heti paremmin. Alapohjan vasat laitettiin keittiössä paikalleen puoliväliin asti, toinen puoli jäi odottamaan harmaan talon perustusten etenemistä. Kun harmaa talo asettuisi lopullisille sijoilleen, voisi uuden ja vanhan sielläkin yhdistää toisiinsa.


10.9.2014 tehtiin ensimmäisiä väliseiniä ja alapohjaa

Uusi osa yhdistyy vanhaan 11.9.2014
Uusi osa takaovelta katsottuna 11.09.2014

Uuden osan runkoa 11.9.2014 ruokailutilasta katsottuna

Näkymä keittiöön pirtin ovelta 12.9.2014

Kun alakerran ulko- ja väliseinien runkotolpat ja alapohjan vasat olivat paikoillaan, alettiin jo tähyämään ylöspäin. Runkotolppien päälle kiinnitettiin yläjuoksut ja sitten päästiin välipohjan tekoon. Uudisosan pohjoispäädyssä nämä olivat valmiina 15.9.2014, ja silloin alakerran suojaksi tehtiin väliaikainen pressukatto.  Seuraavaksi päästäisiin toisen kerroksen kimppuun!

12.9.2014 Välipohjaa tehty saunatilojen ja eteisen päälle

Välipohja valmis saunatilojen ja eteisen päällä 15.9.2014


lauantai 15. lokakuuta 2016


Uudisosan perustusten muuraus elokuussa 2014Tiistaina 19.8.2014 oli valettu anturat uudisosaan.  Kun laudoitukset oli loppuviikosta purettu pois, päästiin maanantaina 25.8.2014 aloittamaan perustusten muurausta ja anturoiden välien täyttöä murskeella.

   
Anturan laudoitusten purkua 22.8.2014

Perustusten muuraus alkaa 25.8.2014
Perustusten muuraus aloitettiin uudisosan ”takakulmasta” eli arkisisäänkäynnin ja työvaatehuoneen luota.


Anturoiden täyttöä murskeella 25.8.2014

Muuraustyö eteni seuraavaksi tekniseen tilaan, jonka perustus muurattiin eristeharkoista. 


27.8.2014 Teknisen tilan perustus muurattu, keittiön täyttö menossa

Teknisen tilan perustus muurattu 27.8.2014
Seuraavaksi edettiin sauna- ja pesutilojen kohdalle. Saunan piipulle muurattiin myös perustukset. Väliseinien perustuksiin jätettiin kulku- ja tuuletusaukkoja. Ulkoseiniin jätettiin tuuletusaukkoja ylimpään harkkoriviin.


27.8.2014

27.8.2014
27.8.2014


27.8.2014
Keittiön kohdalla muurattiin perustusta myös lattian keskikohdalle, jotta siihen saadaan kanto suuren tilan lattiavasoille. Syyskuun alkupäivinä oli perustusten muuraus tältä erää valmiina. Ruokailutilan ja terassin perustuksia ei muurattu vielä tässä vaiheessa, vaan ne jäivät odottamaan harmaan talon perustusten etenemistä. Harmaa talo oli tässä vaiheessa pirtin kohdalta vielä hirsipinkkojen päällä.

Seuraavaksi työmaalla oli tarkoitus aloittaa uudisosan rungon tekoa, eli nyt päästäisiin työvaiheeseen, jossa syntyy nopeasti paljon näkyvää edistymistä :)


02.09.2014

4.9.2014

Samaan aikaan perustusten muurausten kanssa oli pikkuaitan katto saatu kokonaan valmiiksi. Myös pikkuaitan maalaus punamultamaalilla oli jo aloitettu etuseinän puolelta.

Pikkuaitan katto valmis 2.9.2014